Werkwijze

In een eerste en eventueel tweede gesprek wordt de nadruk gelegd op het helder krijgen van het probleem en de daaraan verbonden hulpvraag. Daarbij wordt ook gekeken naar onderliggende oorzaken, leefsituatie en achtergrond. Vervolgens wordt een (voorlopig) vervolgtraject bepaald. De frequentie van de gesprekken en de totale duur van de begeleiding komt in onderling overleg tot stand.

Methodieken en theorieën

In de therapie wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken en theorieën, zoals de transactionele analyse, EMDR, gestalttherapie, kortdurend oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie en contextuele therapie. De nadruk zal vaak wel liggen op de contextuele benadering.

Alle therapiën zijn ook online mogelijk; ook EMDR. 

Zo nodig en wenselijk wordt er naast de gesprekken ook gebruikgemaakt van:
Het genogram (tekening van familieopstelling van ten minste drie generaties).

'Een taal erbij'. Door gebruik van visualisatiemateriaal (duplopoppetjes, playmobil) wordt het probleem en je innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt.

Sculpting (het lichamelijk uitbeelden van de relatie door jezelf ten opzichte van personen een plaats in de ruimte te geven).

Over Livinlight

Over Kay van der Grift

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Werkwijze

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Deskundigheid

Klik hier voor meer informatie

Lees verder