Deskundigheid

Opleidingen

Partnerrelatietherapie, 2 jr. (School voor Relatietherapie Antwerpen)
Contextuele Therapie, 4 jr. (Leren over Leven)
HBO-opleiding Psycho Sociaal Werk, 4 jr. (Hogeschool Holland)
Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (NMW)
Transactionele Analyse
EMDR
Mindfulness

Individueel Systemisch Werk
Basistraining EFT relatietherapie ( Stichting EFT Nederland)

Ik grens bewustzijn (Centre for Boundary Studies)
Diverse aanvullende cursussen op het vakgebied

Werkervaring

Medisch maatschappelijk werker (AMC)
Maatschappelijk werker in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Sociotherapeut in de GGZ
Zorgcoördinator binnen zorg voor mensen met een verstandelijke handicap

Registraties/lidmaatschap

Geregistreerd bij NVPA , beroepsverening voor Psychologen, Psychosociaal Therapeuten en Agogen 
Geregistreerd bij LVPW , Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden
Geregistreerd bij het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk Werkers (registerplein)
Geregistreerd bij de VCW, Vereniging van Contextueel Werkers

 

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Misschien komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt hebben.

Klachtenregeling

Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van de (gratis) klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging LVPW. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en dus op geen enkele manier verbonden aan LVPW. Deze klachtenfunctionaris start met een bemiddeling tussen ons om samen tot een bevredigende oplossing te komen.

Mocht deze bemiddeling ook niet lukken, dan kan je de klacht indienen bij mijn Geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) of bij het Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ). 

 

Want, als Registertherapeut van LVPW val ik onder het tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij de geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

 En, als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje 'Voor cliënten'. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Op alle gegevens die nodig zijn voor het professioneel uitoefenen van mijn beroep is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

 

 

 

 

Over Livinlight

Over Kay van der Grift

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Werkwijze

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Deskundigheid

Klik hier voor meer informatie

Lees verder